دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

لطفا به منظور انتخاب صحیج وقت ابتدا جدول حضور پزشکان را بررسی کنید


مهمان گرامی خوش آمدید
به صفحه ی اطلاعات خوش آمدید
اطلاعات مرکز درمانی :

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی الشتر

آدرس :

لرستان- خيابات شهيد رحيمي جنب پارك صخره اي شهداي گمنام

تلفن :

......

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان


www.microafzar.com